Dimecres, maig 18, 2022

Sol·licituds per les instal·lacions d’autoconsum

S’obre el termini de sol·licituds del nou ajut per promoure les instal·lacions d’autoconsum al municipi

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha obert el termini per sol·licitar els nous ajuts per a instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica o tèrmica o de biomassa en béns immobles de la població des del 23 d’octubre passat i fins al 12 de novembre vinent. Aquesta línia de subvencions ha de permetre, entre d’altres, mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tot afavorint un nou model energètic basat en les energies renovables i l’autoconsum. L’inici del període de sol·licituds coincideix, aquests dies, amb la celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, dels dies 25 al 29 d’octubre. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web municipal.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha remarcat la importància d’avançar “cap a la transició energètica”, tot assegurant que, en aquest sentit, “és important conscienciar i incentivar l’aprofitament d’energies sostenibles entre la ciutadania amb mesures com els ajuts que hem tirat endavant”. Segons ha afegit, aquesta nova línia “permetrà, a més, dinamitzar el sector de les empreses d’instal·lacions d’autoconsum, la qual cosa representa un foment per a l’ocupació”.

La regidora de Pla de Sostenibilitat i Transició Energètica, Antònia Pulido, ha explicat que “aquests ajuts s’emmarquen en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb els quals estem compromesos i que són una crida a l’acció de l’ONU per tal d’erradicar la pobresa, tenir cura del planeta i assolir un món més just i més pacífic”.

Una reserva pressupostària de 20.000€

La línia d’ajuts, que compta amb una reserva pressupostària de 20.000€, permetrà finançar les instal·lacions d’autoconsum que s’executin i estiguin degudament legalitzades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya durant l’any 2021. En són beneficiàries les persones propietàries físiques o jurídiques sense ànim de lucre, les associacions i entitats municipals, les comunitats de propietaris dels béns immobles o els llogaters que compleixin amb els criteris demanats. L’ajut no serà aplicable als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero o que estiguin obligats per normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica o tèrmica.

Les instal·lacions han de complir els següents requisits:

  • Energia solar fotovoltaica: Han de cobrir un mínim del 25% de la potència contractada.
  • Energia solar tèrmica: Han de cobrir un mínim del 60% de l’ACS (Aigua Calenta Sanitària).
  • Biomassa: La potència màxima admesa ha de ser de 70Kw per instal·lació, tret de casos particulars on quedi justificada una potència superior. Les calderes hauran de tenir una eficiència mínima del 75%.

Les persones propietàries hauran de disposar d’un contracte de manteniment de 2 anys de les instal·lacions subvencionades.

Es cobreix el 33% del cost total de la instal·lació

L’import dels ajuts, que es concediran pel procediment de concurrència competitiva, serà el següent:

  • Ajudes individualitzades: 33% del cost total de la instal·lació amb un límit màxim de 2.000€.
  • Comunitats de propietaris, associacions de veïns i associacions i entitats del municipi: 33% del cost total de la instal·lació amb un màxim de 3.000€.

No es concediran ajuts per sobre dels 20.000€ pressupostats. Si la quantia d’ajuts a concedir supera aquest límit, es prorratejarà proporcionalment aquest import entre totes les sol·licituds presentades.

Com tramitar els ajuts

Les sol·licituds s’han de presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament o a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) del municipi, amb cita prèvia, en els següents horaris:

  • De dilluns a divendres, de 8.30h a 14h.
  • Dilluns i dimecres, de 16h a 19h, a Ribes.
  • Dimarts i dijous, de 16h a 19h, a les Roquetes.

El pagament de la subvenció concedida es farà, com a màxim, en el termini de 30 dies, a comptar de la presentació de tota la documentació acreditativa de la despesa realitzada i de la corresponent comprovació per part dels serveis tècnics municipals.

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies