Dijous, maig 19, 2022

Projecte formatiu de gestió de l’espai del migdia

Nou projecte formatiu de gestió de l’espai del migdia als centres educatius de sant pere de ribes

Aquest curs 2021-2022  s’ha posat en marxa, des del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,  un nou projecte formatiu per a la gestió de l’espai del migdia als centres educatius de Sant Pere de Ribes. Hi haurà dues fases de desplegament, una primera que ja s’ha iniciat en el nucli de les Roquetes, sota el paraigua del Pla Educatiu d’Entorn, i una segona que serà duta a terme al llarg d’aquest curs, a les escoles de Ribes.

És un projecte que neix arran de la detecció, per part de les direccions i de les AFA/AMPA dels centres, d’un augment de la conflictivitat en l’espai del migdia.

Des del Servei d’Educació s’ha considerat important acompanyar als equips de monitors i monitores de menjador, en la tasca important de poder transmetre hàbits i valors als infants en un moment del dia en el qual estan relaxats fora de l’horari lectiu.

El programa vol posar en valor la tasca educativa dels monitors i monitores, dotar-los d’un seguit d’eines per fomentar les seves potencialitats com a professionals i que tinguin més recursos per gestionar el rol tan important d’educar als infants en l’espai del migdia (incloent-hi el moment de l’àpat i el del lleure).

Al llarg de sis tallers, on hi haurà una part teòrica i una dinàmica de grup,  se’ls acompanyarà en la gestió dels conflictes sorgits tant entre professionals, entre professionals i infants, com entre infants, promovent la participació i la convivència dels infants durant l’estona del migdia.

Aspectes que es treballaran al llarg del programa:

  • L’adquisició d’eines de resolució de conflictes, comunicació assertiva i escolta activa per gestionar conflictes entre l’equip de professionals com entre infants.
  • Desenvolupar hàbits i tècniques de treball en equip de forma cooperativa, i gestió de la frustració, per tal de trobar suport entre iguals en el dia a dia.
  • Remarcar la importància de l’Educació Emocional en adults i infants per tal de fomentar l’autoconsciència, l’empatia, l’autocura i la cura de companys/es i infants.
  • El fomentant de la Inclusió i Diversitat (Intel·ligències múltiples, diversitat religiosa i cultural, prevenció, racisme, homofòbia, sexisme) tant entre l’equip com amb infants per tal de prevenir situacions discriminatòries i gestionar-les un cop s’han produït.
  • Adquirir eines i protocols de prevenció i actuació davant l’Assetjament (Bullying) durant l’espai del migdia.
  • La introducció de pràctiques de mindfulness per a la posada en pràctica entre l’equip professional i tècniques i jocs de relaxació per als infants, per tal de gestionar situacions d’estrès entre professionals i la relaxació entre els infants.

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies