Dimecres, maig 18, 2022

Can Puig i la integració laboral

L’institut can puig celebra un acte de reconeixement a les empreses col·laboradores amb el programa d’inserció laboral

L’institut Can Puig de Ribes ha celebrat un acte d’agraïment i reconeixement a les empreses que col·laboren en les pràctiques dels alumnes amb necessitats educatives especials del centre aquest dimecres, 27 d’octubre. Hi han assistit l’alcaldessa, Abigail Garrido, i representants de les institucions i empreses col·laboradores.

El programa d’inserció laboral de Can Puig té com a objectiu procurar la integració sociolaboral d’alumnes amb necessitats educatives especials a través de la preparació per al món del treball, així com dotar els alumnes d’autonomia personal per afavorir el seu nivell d’independència. El director de l’IES Can Puig, Lluís Alonso, ha assegurat que ‘’aquest programa permet crear un espai de responsabilitat, llibertat i aprenentatge’’.

Aquesta iniciativa d’inserció laboral es va posar en marxa fa 10 anys, amb la finalitat principal d’acompanyar els estudiants durant tota la seva inserció en les empreses i que puguin sentir-se responsables i lliures d’escollir la seva feina. Ha permès que tant empreses com comunitat educativa de l’Institut Can Puig de Ribes hagin creat una complicitat que facilita que el programa sigui un referent comarcal.

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies