Dimecres, maig 18, 2022

Tallers en línia

Dos tallers en línia expliquen com relacionar-se electrònicament amb l’ajuntament a empreses i entitats del municipi

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes oferirà dos tallers en línia per a la capacitació de les petites i mitjanes empreses i les entitats del municipi en la seva relació electrònica amb l’administració pública local els dies 15 i 17 de novembre, de 14h a 16h. Les sessions tractaran sobre la utilització del certificat digital i la signatura electrònica i sobre com tramitar la factura electrònica. Les inscripcions es poden efectuar a través d’aquest enllaç.

La sessió dedicada a la utilització del certificat digital i la signatura electrònica, que tindrà lloc el dia 15 de novembre, tractarà els següents aspectes:

 • Utilització simple i eficient del certificat digital i la signatura electrònica:
 1. Què és el certificat digital i tipus de certificats acceptats per aplicacions. Com sol·licitar-lo, descarregar-lo, instal·lar-lo a diferents navegadors i crear-ne una còpia de seguretat.
 2. Com sol·licitar i què permet fer l’IdCat.
 • La signatura electrònica:
 1. Què és la signatura electrònica i aplicacions d’e-signatura.
 2. Utilització del DNI electrònic i aplicacions útils.
 3. Aplicacions del certificat digital.
 4. Identificació digital: l’IdCat Mòbil, què és, què permet i com sol·licitar-lo.
 5. Diferències entre l’IdCat Mòbil i l’IdCat.

Per la seva banda, la sessió dedicada a la utilització simple i eficient de la factura electrònica, que tindrà lloc el dia 17 de novembre, tractarà els següents punts:

 • Què és la factura electrònica i formats.
 • Formats Facturae-xml de l’agència tributària.
 • Claus de la factura electrònica per l’emissor i pel receptor.
 • Explicacions de funcionament de les plataformes: Facturae, B2B Router, PrimeFactura, e-FACT.
 • Recomanacions.
 • Digitalització certificada de factures.

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies