Dijous, maig 19, 2022

Acaba el termini per ajuts a les activitats educatives

El 15 de novembre finalitza el termini per sol·licitar ajuts per a activitats educatives fora de l’horari escolar

Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

L’Ajuntament de Sitges manté oberta fins al 15 de novembre la convocatòria d’ajuts per a activitats educatives fora de l’horari escolar. Amb aquesta iniciativa, el consistori ofereix una ajuda per garantir la igualtat d’oportunitats d’infants, adolescents i joves a l’hora de realitzar activitats extraescolars en el lleure educatiu, esportives, culturals, musicals i artístiques fora del horari lectiu per a aquest curs 2021-2022. Les famílies interessades poden sol·licitar l’ajut de manera presencial o telemàtica a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) omplint la sol·licitud i aportant els documents que es detallen a la convocatòria.

Fins ara, s’han tramitat 139 sol·licituds que permeten contribuir a l’adquisició de competències complementàries a les de l’educació formal en l’àmbit de la música, la dansa o l’esport, i també, a aprendre un ampli ventall de valors com els de cooperació o la igualtat, entre d’altres.

El consistori preveu per a aquesta segona convocatòria 70.000 euros, després de destinar 30.000 euros a la primera convocatòria adreçada a les activitats de lleure durant l’estiu. En total, l’Ajuntament de Sitges ofereix per primera vegada un total 100.000 euros per tal que la població infantil i juvenil tingui igualtat d’oportunitats.

El treball transversal de les regidories d’Educació, Esports, Joventut, Drets Socials i Cultura de l’Ajuntament de Sitges han contribuït a impulsar aquesta proposta que ofereix ajuts directes a les famílies que inscriguin a les activitats extraescolars els seus fills i filles entre els 3 i els 18 anys (ambdós inclosos).

Ajuts activitats educatives

La subvenció s’atorga en funció del tram d’ingressos bruts de la unitat familiar (el número de membres i el percentatge relacionat en la taula que consta a la convocatòria i a les bases reguladores específiques). Les sol·licituds aprovades tindran un import màxim d’ajut per família de 700€.

Els requisits de la persona sol·licitant dels ajuts són estar empadronat a Sitges i que la unitat familiar tingui ingressos bruts inferiors als 50.000 euros anuals. Els imports dels ajuts establerts a les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web municipal. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida com fotocòpia de la preinscripció o inscripció de l’activitat amb el valor del cost, entre d’altres, com les darreres tres nòmines o pensió, un certificat del SEPE en cas de trobar-se a l’atur. 

Les famílies poden presentar per a cada fill una sol·licitud per a les activitats extraescolars. Les activitats subvencionables en aquesta línia d’ajuts són aquelles organitzades per l’Ajuntament de Sitges, les promogudes o concertades sota la seva empara, les que duen a terme les AFAs dels centre educatius de Sitges, i totes aquelles que promoguin les entitats, sempre i quan compleixin els requisits establerts per les bases i estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Ajuntament de Sitges.

La resolució dels ajuts sol·licitats es publicarà telemàticament a la seu electrònica de la web municipal www.sitges.cat.

Procés per presentar la sol·licitud

  • Presentes la documentació de la preinscripció o inscripció a l’activitat extraescolar escollida amb el valor del cost.
  • Demanes l’ajut de manera presencial a l’OAC o telemàtica.
  • Omples la sol·licitud i aportes els documents que es detallen a la convocatòria.

Termini: fins al 15 de novembre de 2021 

Noticies d'Avui

Call to action

Each element can be added and moved around within any page effortlessly. All the features you need are just one click away.

Últimes Noticies